CoronaMaze

N: Número: 2 Data: 7 d'abril de 2020 Llengua: Català
2. Jugant a la Nintendo Switch
Difficulty: 18 anys o més

Historieta

Com que la Laura s'està avorrint pel confinament, juga cada dia una estona a la Nintendo Switch o bé amb un dels seus germans (Marc o Isona) o bé amb un dels seus amics (Helena, Dalmau o Raúl), però només amb un cada vegada.
Cap joc es va jugar en el mateix lloc, ni en el mateix moment del dia. Cada partida va durar una estona diferent de les altres i va jugar amb tots els companys en alguna partida.
Podries dir en quins llocs va jugar al migdia i a la nit? A quin videojoc va jugar amb Raúl?

Paraules clau

 • Llocs: Menjador, Habitació de Laura, Cuina, Lavabo i Habitació d'Isona.
 • Jocs: Animal Crossing, Stardew Valley, Mario Odyssey, Let’s Sing i Breath of the Wild.
 • Moments: Matí, Migdia, Tarda, Nit i Matinada.
 • Durades: 10 minuts, 20 minutos, 30 minuts, 40 minuts i 50 minuts.
 • Companys: Marc, Isona, Helena, Dalmau i Raúl.

Pistes

 1. La partida d'Animal Crossing va ser exactament 30 minuts més curta que la que es va jugar a la tarda.
 2. Ni el Mario Odyssey es va jugar a la cuina, ni la partida de 50 minuts va ser amb l’Helena.
 3. La partida del lavabo va ser de 30 minuts.
 4. A la nit, ni es va jugar al Stardew Valley, ni la partida va durar 50 minuts.
 5. En Dalmau va jugar 20 minutos, però no va ser ni a la cuina, ni a l'Animal Crossing.
 6. La Isona va jugar al Mario Odyssey després del migdia i abans de la nit.
 7. Ni l'acompanyant que va jugar amb la Laura a la cuina, ni el que la va acompanyar jugant al Let’s Sing, ni el que la va acompanyar al migdia eren la mateixa persona.
 8. La Laura i l’Helena van jugar a la Switch sobre en uns coixins verds a l'habitació de la Laura.
 9. En jugar a la Switch, la Laura es feia una trena davant del mirall del lavabo, mentre Marc es tenyia el cabell de blanc en el mateix mirall. Però no va ser ni al matí ni al migdia.
 10. La partida de Stardew Valley va durar exactament mitja hora.
 11. La partida del menjador va ser més llarga que la partida que va jugar Dalmau.
Utilitza aquesta taula per ajudar-te a resoldre el puzzle:
Llocs Jocs Moments Durades Companys
Menjador
Habitació de Laura
Cuina
Lavabo
Habitació d'Isona